Diesel Anti-Bacteria

SKU: 80021

Diesel Anti-Bacteria is speciaal ontwikkeld om microbiële groei te voorkomen, te reinigen en te beperken in brandstof(opslag)tanks en brandstofdistributiesystemen van dieselmotoren die draaien op normale diesel of biodiesel.

Voordelen

  • Voorkomt, reinigt en beperkt de groei van bacteriën, algen en schimmels
  • Neutraliseert de vorming van zuren geproduceerd door micro-organismen
  • Reinigt het brandstofsysteem en beschermt het tegen verstopping van filters
  • Oplosbaar in dieselbrandstof en restwater

Gebruik

Voor alle dieselmotoren (inclusief common rail) die draaien op normale of laagzwavelige diesel.

Gebruiksaanwijzing

KEEP-CLEAN BEHANDELING 1:1000

Controleer het volume van de brandstoftank wanneer deze vol is. Bereken de benodigde hoeveelheid Diesel Anti-Bacteria (1:1000). Voeg de benodigde hoeveelheid Diesel Anti-Bacteria toe aan de brandstoftank voordat u de brandstoftank vult. Vul de brandstoftank tot het maximale niveau om een goede vermenging van Diesel Anti-Bacteria in de brandstof te verzekeren en een maximale doeltreffendheid van de behandeling te bereiken.

BELANGRIJK: Als het brandstofsysteem ernstig is vervuild met slijm, sludge en condenswater, moet u een hogere dosis gebruiken en de Diesel Anti-Bacteria CLEAN UP behandeling (1:200) uitvoeren. Zie hieronder.

CLEAN-UP BEHANDELING 1:200

  1. Controleer het volume van de brandstoftank wanneer deze vol is. Bereken de benodigde hoeveelheid Diesel Anti-Bacteria (1:200).
  2. Bedien de waterafvoer (indien aanwezig) om water van de bodem van de tank te verwijderen.
  3. Als er grote hoeveelheden slib en slijm op de bodem van de tank aanwezig zijn of aan de tankwanden kleven, reinigt u de brandstoftank om de best mogelijke behandeling te garanderen.
  4. Voeg de berekende hoeveelheid Diesel Anti-Bacteria toe aan de brandstoftank en vul de brandstoftank tot de normale maximuminhoud. Laat de behandelde brandstof minstens 24 uur in de tank.
  5. Bedien de waterafvoer opnieuw om eventueel verder water of dood microbieel slijm dat zich op de bodem van de tank heeft verzameld, te verwijderen. Voer afval af volgens de plaatselijke voorschriften.
  6. De behandelde brandstof kan dan gewoon worden gebruikt.

BELANGRIJK: Als het brandstofsysteem sterk vervuild is met slijm, sludge en condenswater, moet de tank mogelijk fysiek worden gereinigd voordat het additief wordt toegevoegd om optimale resultaten te verkrijgen. In dergelijke gevallen wordt ook aanbevolen om het brandstoffilter te controleren na de behandeling en het gebruik van de behandelde brandstof. Vervang het filter wanneer dat nodig is.

Dosering

Aanbevolen gebruik voor keep clean (preventieve) behandeling: 1 liter voor de behandeling van 1000 liter diesel. In ongunstige omstandigheden (warm weer, hoge luchtvochtigheid, hitte en zuurstof): bij elke navulling toevoegen.

Aanbevolen gebruik voor een clean-up (curatieve) behandeling: 1 liter voor de behandeling van 200 liter diesel. De frequentie van de behandeling hangt sterk af van de omstandigheden van de brandstofopslag en de tank: het weer, de temperaturen en de vochtigheid. Brandstoftemperaturen van > 20°C, ongunstige weersomstandigheden en de aanwezigheid van water versnellen de vervuiling.

Opslag en verwerking

Vermijd contact met huid en ogen. Beschermende handschoenen en oogbescherming worden aanbevolen. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. Bescherm tegen hitte en direct zonlicht. Bewaren bij kamertemperatuur in originele gesloten verpakking.

Productblad

Diesel Anti-Bacteria

Verwante producten