Duurzaamheid op lange termijn

Leven in een groene en schone omgeving is iets wat we allemaal willen. De wereld is ons thuis en daarom cruciaal om voor te zorgen. Verwacht wordt dat er in 2040 twee miljard auto’s op straat zullen rijden. In personenauto’s, maar ook in veel transporttoepassingen, zijn verbrandingsmotoren nog steeds de belangrijkste aandrijftechnologie op basis van fossiele brandstoffen. Toch zijn niet alle brandstoffen of auto’s gelijk. Met brandstof van slechte kwaliteit, het gebruik van verkeerde smeermiddelen of in het geval van oudere motoren, kan er langzaam aanslag ontstaan in elke motor. Deze afzettingen, die zich in de loop der tijd opstapelen, verhinderen uiteindelijk dat het motorsysteem zijn volledige potentieel benut en optimale prestaties levert. Het resultaat is een inefficiënt gebruik van kostbare hulpbronnen en onnodige uitstoot.

Met zijn oplossingen voor brandstofprestaties voor benzine en diesel streeft TecLub er voortdurend naar om de brandstofkwaliteit en de prestaties van auto’s op markten over de hele wereld te verbeteren. TecLub’s brandstofadditieven beschermen de brandstof en het inlaatsysteem van motoren door een vloeibare beschermende film te vormen die de vorming van afzettingen voorkomt (keep clean effect). Tegelijkertijd worden reeds bestaande afzettingen verwijderd (opschoningseffect). Een schoner motorsysteem resulteert in betere prestaties, een betere verbranding en een lager brandstofverbruik, wat weer leidt tot minder uitstoot. Bovendien leidt een schonere en goed werkende motor tot een langere levensduur, wat kosten bespaart voor voertuigeigenaren en motoren duurzamer maakt.

Voordelen

Door gecombineerd gebruik te maken van TecLub’s oplossingen voor brandstof- en smeermiddelen dragen we bij aan verschillende Sustainable Developments Goals van de Verenigde Naties(https://sdgs.un.org/goals):

– Kostenbesparing: onze additieven zorgen ervoor dat u bespaart op motoronderhoud en brandstofkosten (UN SDG 7, 8)
– Lagere emissies: onze additieven zorgen voor een schonere motor en geoptimaliseerde verbranding, wat resulteert in minder uitstoot (UN SDG 11, 13)
– Positief effect op klimaatverandering: minder uitstoot en brandstofverbruik heeft een positief effect op het klimaat (VN SDG 7, 13)
– Efficiënt gebruik van hulpbronnen: geoptimaliseerde brandstofverbranding en een langere levensduur van de motor leiden tot een efficiënter gebruik van kostbare hulpbronnen (VN SDG 9, 12)

TecLub wil bijdragen aan een beter milieu en neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Hieronder leest u in meer detail hoe TecLub bijdraagt aan een schoner en groener milieu.

Leven in een groene en schone omgeving is iets wat we allemaal willen. De wereld is ons thuis en daarom cruciaal om voor te zorgen. TecLub is gebonden om bij te dragen aan deze wereldwijde oorzaak en neemt deze maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus. Hoe draagt TecLub bij aan een schoner en groener milieu?

Rijprestaties optimaliseren

Bijdragen op kantoor

Milieuvriendelijke verpakking

Hoe kun je bijdragen?