Het materiaal op deze website is opgesteld door Technical Lubricants International B.V. (“TECLUB”) voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als een commercieel aanbod. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

TECLUB wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze site van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige garantie met betrekking tot het gebruik, de inhoud of het onderhoud ervan, enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk, of enige expliciete of impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van transacties, gebruik of handelspraktijken.

TECLUB aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of bladeren op deze site of het downloaden van materialen, afbeeldingen, inhoud, gegevens, video- of audiobestanden, enz. van deze site. Je stemt ermee in dat TECLUB je toegang tot en gebruik van deze site op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan beëindigen als TECLUB van mening is dat je dit privacybeleid hebt geschonden. Je gaat ermee akkoord TECLUB, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en eventuele externe informatieleveranciers op deze site te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, als gevolg van een schending door jou van dit privacybeleid. Beëindiging heeft geen invloed op de rechten of verplichtingen van beide partijen die voor de beëindiging zijn ontstaan.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is toegestaan om pagina’s van deze website voor niet-commerciële doeleinden te bekijken, op te slaan, af te drukken, te reproduceren en te verspreiden. Geen van de pagina’s mag echter worden gewijzigd en bij het opslaan, afdrukken, reproduceren of distribueren moet een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en copyright worden bijgevoegd. De informatie en het materiaal op deze website zijn eigendom van TECLUB en mogen niet worden gekopieerd zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming. Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerken op deze website, geregistreerd of niet, eigendom van TECLUB. Dergelijke merken mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming.